Doktorandky a doktorandi UMPRUM

Katedra architektury
Katedra designu
Katedra volného umění
Katedra užitého umění
Katedra grafiky
Katedra teorie a dějin umění