Textil

Koncepce výuky Ateliéru textilní tvorby je založena na komplexním vzdělávání textilních designérů, tak aby byli schopni skloubit více profesí a pronikat do nových oborů, které ve své pracovní oblasti potřebují. Pragmatická a jasně definovaná zadání zaměřená na plošnou dekoraci, opakovaný, nekonečný a solitérní vzor se střídají s úkoly tvůrčího charakteru, které umožňují naprostou svobodu přístupu.

V roce 1945 byl vybudován speciální ateliér pro textilní výtvarnictví, jehož uspořádáním a vedením byl pověřen prof. Antonín Kybal (1945-1970).

Kybal prosazoval ve své pedagogické práci, stejně jako ve své vlastní tvorbě, důslednou znalost oboru, materiálů a procesů výroby, přísně rozlišoval mezi řešením textilií vznikajících prací rukodělnou a průmyslovou. Kladl důraz jak na dílenskou výchovu přímo ve škole (tkaní, tisk), tak na teoretické studium textilních technik a na stáže studentů v textilních závodech. Královnou oboru mu byla tapisérie, která - podle jeho soudu - umožňovala co nejsvobodnější a nejosobitější prezentaci výtvarného záměru.

Ateliér byl v roce 1965 zařazen pod Katedru průmyslového výtvarnictví, později Katedru životního prostředí, dnes Katedru užitého umění.
V letech 1971-1986 vedl ateliér prof. Bohuslav Felcman, dosud Kybalův asistent a od roku 1984 (nebo 86?) až 1990 doc. Vlastimil Vodák, předtím asistent prof. Felcmana. Pedagogické vedení obou vyučujících pokračovalo v programu, instalovaném a prověřeném Kybalem.
K závažnějším změnám dochází v roce 1990, kdy na základě konkurzního řízení vznikly dva ateliéry. Jeden, více méně „klasicky textilní", vedl prof. Bohdan Mrázek (1990-1996), který stejně jako ve své vlastní tvorbě také v práci se studenty reagoval aktivně na nové tendence v tapisérii, mnohdy i výrazně experimentálního charakteru. Druhý ateliér získala prof. Adéla Matasová (1990-2003), která hledala nové cesty včlenění výtvarného díla (nejen textilního) do prostoru. Tento ateliér, konceptuální a mediální tvorby, nyní vede Jiří David (od r. 2003). V letech 1996-2001 vedla ateliér textilní tvorby doc. Renata Rozsívalová, která usilovala v intencích své vlastní tvorby o návrat čistoty řemeslné práce, o rehabilitaci Kybalovy „královské" tapisérie, přičemž umožňovala posluchačům živě reagovat na soudobé aktuální trendy. Asistentkou prof. Mrázka i Renaty Rozsívalové byla Emilie Frydecká (1990-2001).
V letech 2001-2003 vedl ateliér odbor. asistent Petr Říha, který preferoval individuální zadání pro jednotlivé posluchače a co nejsvobodnější práci s eventuálními materiálovými kombinacemi, třeba i přesahující obor textilu (asistentka Mirka Krausová).
Od roku 2003 vedla ateliér odbor. asistentka Eva Jandíková, (asistentka Ivana Urbánková). V roce 2006 ji vystřídal ak. mal. Petr Říha s asistentem Dalimilem Vrtalem.
V Ateliéru textilní tvorby VŠUP se zabýváme tvorbou textilního designu ve všech jeho formách, tj. plošná dekorace, opakovaný, nekonečný vzor, solitérní vzor, a ve všech jeho použitích v oděvním, bytovém, dekoračním, divadelním i jiném prostředí. Studenti ateliéru zpracovávají návrhy pro různé oblasti textilního designu a pro různá zadání plošného i prostorového charakteru, ve kterých se textil tradičně objevuje nebo se může alternativně použít. Našim současným cílem je otevřít spolupráci studentů ateliéru se soukromými subjekty, které pracují v konkrétních a moderních technologiích. Účelem spolupráce je překročení teoretických hranic školy směrem do praxe se všemi jejími aspekty - technologická specifika, trendy, návaznost na trh, ekonomická stránka designu, reálnost projektů apod.
Ateliér již dlouhodobě spolupracuje s významným textilním podnikem Velveta Varnsdorf, a. s. Vzájemná spolupráce směřuje k vytváření vysoce kvalifikované maloprodukce pro náročnější zákazníky.
Další z nových projektů ateliéru se zaměřuje na propojení různých vědních oborů s výtvarným uměním - designem. Jde o využití poznatků a výsledků výzkumu a teorie v jiných oblastech lidské činnosti než jsou tradiční inspirační a kooperační oblasti pro design.

Aš po Už/horod

Představujeme 1. část dvousemestrálního projektu, který
se zabývá souvislostmi, jež přispěly k založení Československa roku 1918.

Na tomto tématu současně pracují studenti Ateliéru textilní tvorby UMPRUM a studenti Textilního designu VŠVU z Bratislavy.

Projekt má snahu propojit výzkum osudů významných podnikatelských rodin, které stály u zrodu založení první republiky, se současnou uměleckou tvorbou v oblasti textilního designu. Každý student si zvolil rodinu, firmu, obor a lokalitu, se kterou vedl dialog. Výstupem je textilní design, propojující vybrané obory v návaznosti na využití konkrétní produkce dané firmy. Např. Preciosa / skleněná bižuterie a textil, Vincentka Luhačovice / hydrogel a textil, Sochor Dvůr Králové n.L. / textilní tisk.

Variabilní pavilon

Všechny textilní výstupy budou v září a říjnu 2018 představeny v rámci putovní výstavy, která se uskuteční při příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa. Součástí projektu bude i cyklus přednášek/debat v jednotlivých městech dle původu vybraných rodin. Pro tyto panelové diskuse studenti vytváří návrh textilního variabilního pavilonu. Nyní představujeme první verze textilních inovativních struktur pro tuto drobnou architekturu.

Číst více...
KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
2. patro – místnost 206

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 246

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Jitka Škopová
jitka.skopova@umprum.cz

ASISTENTKA ATELIÉRU
MgA. Anna Leschingerová
anna.leschingerova@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
pro studenty - pondělí a čtvrtek od 9:00

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram