Design oděvu a obuvi

Hlavní myšlenka nového konceptu ateliéru je zaměřena na kreativní pojetí oděvní formy. Součástí tohoto pojmu je obuv a doplňková tvorba.

Tato hlavní cesta, koncentrace na vyvíjení kreativního myšlení by měla mít v podobě konečné formy podobu jedinečné kreace, která předchozí druh oděvu, obuvi, doplňku překročí k formě volného umění.

Svobodomyslnost a hledačství je zaměřena na objevování vlastních zdrojů s důrazem na osobnost studenta. Tato myšlenka podpory osobnosti a kreativního rozvoje studenta patří k nosným myšlenkám ateliéru.
Vedle tohoto tvůrčího hledání s přesahem do „fashion art" nebo „fashion at the edge", je student veden ke znalosti zvládnout přenést tuto volnou tvorbu do komerčně definované konfekční formy, s přípravou na „reálný svět" českého a světového konfekčního průmyslu.
Student je veden k tomu, jak založit značku a jak vést firmu.
Zásadou je cesta k výtečnému řemeslnému zpracování, v oblasti krejčovského i tzv. haute-couture, tedy řemeslně náročnému zpracování. Je nutné získat znalosti se současnou moderní technologií z oblasti materiálů nebo zpracování.

Číst více...
KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 274
lr@lr-style.com
ojta.n@seznam.cz

VEDOUCÍ ATELIÉRU
prof. Liběna Rochová
libena.rochova@umprum.cz

ASISTENT ATELIÉRU
MgA. Vojtěch Novotný
vojtech.novotny@umprum.cz

KONZULTANÍ HODINY
ČT 9:00–12:00
ČT 12:00–13:00 konzultace pro uchazeče po předchozí domluvě

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram

Partneři

MAKE UP INSTITUTE PRAGUE

Salon Petra Měchurová