Design oděvu a obuvi

Hlavní těžiště ateliéru je v širší než běžné,  proto „otevřené “ koncepci  oděvního designu, jehož jádrem je odívaný, funkčně a vizuálně vybavený lidský jedinec, případně určitá skupina.  Tělesně performativní  a mediální  rozměr současného světa adresuje klasickému oděvnímu  návrhářství nové požadavky, které například ukazují  na přesah k reklamním potřebám, ale i  k novým druhům  medii  sledovaných „scénických oděvů“. Toto pojetí oděvního designu chce do jisté míry zkoumat současný živý  terén  lidského individuálního a společenského života,  jeho různorodé sociální, duchovní a kulturní   aspekty, které se promítají do odívání, doplňků a celkové stylizace  zevnějšku jednotlivých osob či skupin.

Výuka oděvního designu je v tomto ateliéru budována na kreativitě s důrazem na individuální cestu a rozvoj vlastní osobnosti designéra, na řemeslné stránce oboru tzv. couture – vrcholné formě šité tvorby stavěné na bázi klasické krejčoviny a dalších hledačských přístupů a forem střihových a modelérských. Neopomenuto je i studium a objevování  nových technologií a jejich aplikace do konkrétních realizací. Studenti jsou vnímáni jako perspektivní tvůrčí osobnosti se schopnostmi koncipovat, obhajovat a realizovat své projekty a pracovat na nich v soustavném osobně soustředěném i kolektivním procesu. Během svého studia na základě vyhlášených a společně prodiskutovaných tematických zadání prokazují vlastním designérským návrhem, jeho obhajobou a provedením v materiálu, budoucí profesionální připravenost pro uplatnění v oblasti  „módy“ a to jak v příslušných odvětvích módního průmyslu tak i způsobem  tradiční  individuální či jinak specializované zákaznické služby. 

Za jednu z největších deviz školy DOO považuje mezi-ateliérovou týmovou spolupráci, v případě oděvního designu nejčastěji se studenty fotografie, ale je  otevřen všem ostatním studentům napříč obory. Samozřejmé budou i nadále kontakty se zahraničními školami formou stáží, výstav  a účastí na soutěžích.

Číst více...
KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
2. patro - místnost 212

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 274

VEDOUCÍ ATELIÉRU
M.A. Simona Rybáková, Ph.D.
simona.rybakova@umprum.cz

ASISTENT ATELIÉRU
MgA. Vojtěch Novotný
vojtech.novotny@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
ČT 9:00–12:00
konzultace pro uchazeče po předchozí domluvě vždy v pondělí

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram

Partneři

MAKE UP INSTITUTE PRAGUE

Salon Petra Měchurová