Módní tvorba

V ateliéru Módní tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Mira Saba a Moniky Krobové studující rozvíjí svůj individuální potenciál, tvůrčí schopnosti a získávají cenné zkušenosti v oblasti módního designu. Důraz je také kladen na kritické myšlení v oblasti vztahů a významů materiálnosti, tělesnosti a na konceptuální pojetí oděvní tvorby.

Oděv není pouze estetickým prvkem. Oděv nese i širší kulturní, sociální a politické významy, a proto se studující v rámci rozličných témat a zadání učí reflektovat to, jaké oděvy vytvářejí, jak se do jejich tvorby propisuje otázka identity a jaké možnosti oděvní tvorba nabízí pro vyjádření konkrétních postojů a hodnot.

Vizí studia je vzbudit aktivní zájem a entuziasmus studujících pro tento obor, a to navzdory jeho mimořádné náročnosti. Studium si klade za cíl připravit novou generaci módních designérů a designérek k jejich kariéře s pokorou, pragmatismem a láskou k tomuto odvětví. Současná móda je o kvalitním řemesle, o práci v týmech, mezioborové spolupráci, vzájemné synergii, hledání odpovědí na výzvy současnosti, a v neposlední řadě také o jedinečném uměleckém vyjádření.

To vše jde ruku v ruce s pochopením a uplatněním základů krejčovského řemesla, konstruktérských a střihačských dovedností a vhodného užití materiálů a technologií. Cílem ateliéru je připravit studující na práci v oblasti módy a poskytnout jim komplexní přípravu nejen pro tvorbu vlastních oděvních kolekcí, ale i uplatnění v široké škále pozic, které módní svět nabízí. V rámci ateliéru budou studující absolvovat řadu praktických cvičení a projektů, kde se mimo jiné seznámí i s principy marketingu, prezentace a obchodu.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
3. patro – místnost 310a, 310b

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 252 

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Miroslav Sabo
miroslav.sabo@umprum.cz

ODBORNÁ ASISTENTKA ATELIÉRU
MgA. Monika Krobová
monika.krobova@umprum

KONZULTAČNÍ HODINY
vedoucí ateliéru, asistent - dle dohody

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Ke konzultacím prosím mějte připravená svá portfolia a domácí práce, vypovídající o Vašem oborovém zaměření a tvůrčích schopnostech. Zajímá Vás především Váš osobitý názor a styl. Přineste to, co nejlépe vystihuje Vaše myšlenky ať už ve formě fotografií, fotografiií oděvních realizací, kreseb, poznámek, maleb atd..

Konzultace se uskuteční ve dnech: 

22.4.2024 9:00-11:00 hod. pro rezervaci pište na email monika.krobova@umprum.cz

16.5.2024 14:00-16:00 hod. pro rezervaci pište na email miroslav.sabo@umprum.cz


SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram