Hostující umělkyní UMPRUM v letním semestru 2022/23 je Özlem Altin.

Program Ateliéru s hostující umělkyní UMPRUM v Praze v letním semestru 2022/23

Hostující umělkyní UMPRUM v letním semestru 2022/23 je Özlem Altin.

Özlem Altın zkoumá ve svých malbách, kolážích, fotografiích a autorských knihách tělesnost v klidových stavech a u mimo-lidských forem. Tvoří zhuštěné obrazové celky, kombinujíc přejaté obrazy ze svého archivu s vlastními fotografiemi. Fotomontáží a dokreslováním zdůrazňuje  „to, co se odehrává mezi jednotlivými částmi kompozice.“ Opakovaně se vrací k některým symbolům (maska, mořská panna, volavka), reprezentujícím napůl člověka, napůl zvíře, nebo obecně stavy „mezi“ a naznačuje možnosti nových příběhů a mytologií o tělesném prožívání.

Özlem Altın vystavovala například na 59. Benátském bienále The Milk of Dreams kurátorsky zpracovaném Cecilií Alemani. Mezi její nedávné výstavy patří například Tongues of Time in Villa Romana, Florencie, Itálie (2021); Companion Pieces, MoMA, New York, USA (2020); The 16th Istanbul Biennial, Turecko (2019); The 10th Berlínské Bieniále (2018) a další.  

 

Název kurzu a téma semestru

Nakreslíme si mapu, abychom se mohly/i* ztratit

Cílem kurzu je prohloubit individuální praxi studujících a zároveň testovat možnosti společné kreativity. Centrálními motivy budou elasticita těla a času a koncept krajiny nebo krajinomalby ve smyslu topografie vztahování se ke světu, nástroje k naslouchání i analogie k tělu. Budeme testovat rozhraní mezi vnitřkem a vnějškem, jedincem a okolím. Obzvláště se zaměříme na pojmy zranitelnosti/odolnosti, propustnosti a mnohosti. Výchozí strategií pro budování vzájemnosti a odpovědnosti bude vyprávění.

[Název kurzu je propůjčen z díla Yoko Ono]

Záznam přednášky Özlem Altin pro UMPRUM z prosince 2022 je na vyžádání u Slávy Sobotovičové na adrese slavka.sobotovicova@umprum.cz

 

Struktura výuky 

Hostující umělkyně povede ucelený teoretický a praktický kurz.

Semestrální program je strukturován do intenzivních workshopů za její osobní účasti a několika online schůzek v průběhu semestru. Studenti se mimo to budou setkávat týdně s kmenovou pedagožkou a hosty programu.  

Výuka bude probíhat primárně v angličtině. Úroveň jazykové zdatnosti studujících nehraje roli. 
Program ateliéru nebude bránit studentům v plnění ostatních předmětů jejich výuky, a to ani v termínech intenzivní výuky.

 

Přihlášky

Program je součástí Katedry volného umění UMPRUM a je primárně určen studentům této katedry, nicméně nabízí omezený počet míst i studentům jiných kateder.

Ke studiu přijímá studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia s výjimkou prvního ročníku bakalářského studia a semestrů, ve kterých uchazeči ukončují studium bakalářskou nebo diplomovou prací.

Studium v Ateliéru s hostujícím umělcem má statut studijní stáže. Podmínkou je řádné ukončení předešlého semestru a zápis do stávajícího semestru v předepsaném termínu. Pro přihlašování kontaktujte studijní oddělení UMPRUM.

Pro další informace kontaktujte kmenovou pedagožku ateliéru Slávu Sobotovičovou, ssobot@vsup.cz, 737 620 381

 

Dosavadní hostující umělci UMPRUM a témata jejich kurzů:

ZS 2022/2023 Marwa Arsanios: Budování struktury. Strategie sebeorganizace skupiny

LS 2021/2022 Viktor Timofeev: Polévka z procesu. Výhybky a návraty v umělecké praxi

ZS 2021/2022 Matt Mullican: Detaily z imaginárního vesmíru

LS 2020/2021 Maja Smrekar:  Dialog s různými partnery včetně mimo-lidských

ZS 2020/2021 Sam Lewitt: Měřítka

LS 2019/2020 Tyler Coburn: Alternativní scénáře, spekulativní strategie

ZS 2019/2020 Justin Fitzpatrick: Kritický potenciál malby

LS 2018/2019 Nina Beier: Kulturní významy objektů a materiálů

ZS 2018/2019 David Maljković: Přesahy instalace

LS 2017/2018 Marie de Brugerolle: Odkaz dějin performance