Program Ateliéru s hostujícím umělcem UMPRUM v LS 2023/24

Hostující umělkyní UMPRUM v letním semestru 2023/24 je Setareh Shahbazi.

 

Program Ateliéru s hostujícím umělcem UMPRUM v LS 2023/24

Název kurzu: Oči, vraťte se!

Ateliérový program bude rozvíjet strategie výměn zkušeností, sdílení zájmů a dovedností. Budeme se pokoušet chápat cizí východiska, rozvíjet různé formy spolupráce v uvažování i dělání, doslova si vyměňovat dovednosti a společně vyvíjet projekt s otevřeným koncem. Zvláštní pozornost budeme věnovat fyzicky manifestované zkušenosti. Podíváme se na příklady uměleckých spoluprací, interdisciplinární způsoby práce a proces "překladu" a proměny. Výsledkem spolupráce ve workshopu mohou být individuální nebo společné výstupy. 

Setareh Shahbazi je umělkyně žijící v Berlíně. Pracuje v různých médiích, často vychází z  apropriovaného fotografického obrazu. Kompiluje a přetváří mikronarativy; používá různé postupy: pozorování, spolupráci, vizuální poznámky a nalezené obrazy ze soukromých i veřejných zdrojů. Hravým způsobem podrývá status fotografie jako zrcadla reality. Součástí její profesionální praxe je kulturní aktivismus. Je uměleckou spoluředitelkou KHF Berlin (Künstlerhof Frohnau) a ve spolupracích s dalšími umělkyněmi* a aktivistkami* organizuje krátké rezidence a akce v lesích na historickém okraji Berlína.

 

Struktura výuky

Hostující umělkyně a kmenová pedagožka/koordinátorka společně povedou ucelený teoretický a praktický kurz.

Semestrální program bude probíhat průběžně na týdenní bázi. Studenti se budou setkávat pravidelně každý týden. Hostující umělkyně a další přizvaní hosté povedou nad rámec toho intenzivní workshopy. Program ateliéru nebude bránit studentům v plnění ostatních předmětů jejich výuky.

Výuka bude probíhat primárně v angličtině. 

 

Přihlášky

Program je součástí Katedry volného umění UMPRUM a nabízí místa i studentům jiných kateder a škol.

Ke studiu přijímá studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia s výjimkou prvního ročníku bakalářského studia a semestrů, ve kterých uchazeči ukončují studium bakalářskou nebo diplomovou prací.

Studium v Ateliéru s hostujícím umělcem má statut studijní stáže. Podmínkou je řádné ukončení předešlého semestru a zápis do stávajícího semestru v předepsaném termínu. Pro přihlašování a další informace prosím písemně kontaktujte kmenovou pedagožku ateliéru Slávu Sobotovičovou, ssobot@vsup.cz, +420 737 620 381.

Uzávěrka přihlášek je 14. 1. 2024

 

Dosavadní hostující umělci UMPRUM a témata jejich kurzů:

ZS 2023/24 Jana Ndiaye Berankova a hosté: Východ-Jih: Mezinárodní výměny mezi střední a východní Evropou a Afrikou.

LS 2023/2024 Özlem Altin: Nakreslíme si mapu, abychom se mohli ztratit. Vztahy jako krajina

ZS 2022/2023 Marwa Arsanios: Budování struktury. Strategie sebeorganizace skupiny

LS 2021/2022 Viktor Timofeev: Polévka z procesu. Výhybky a návraty v umělecké praxi

ZS 2021/2022 Matt Mullican: Detaily z imaginárního vesmíru

LS 2020/2021 Maja Smrekar:  Dialog s různými partnery včetně mimo-lidských

ZS 2020/2021 Sam Lewitt: Měřítka

LS 2019/2020 Tyler Coburn: Alternativní scénáře, spekulativní strategie

ZS 2019/2020 Justin Fitzpatrick: Kritický potenciál malby

LS 2018/2019 Nina Beier: Kulturní významy objektů a materiálů

ZS 2018/2019 David Maljković: Přesahy instalace

LS 2017/2018 Marie de Brugerolle: Odkaz dějin performance

 

Jedním z cílů kurzu je podpořit mezioborový kontakt v rámci výuky na UMPRUM.

Projekt vychází z profilu Ateliéru s hostujícími umělci UMPRUM jako platformy pro aktuální témata a perspektivy v umění, jeho kontextualizaci, přesahy do jiných disciplín i redefinici rolí a nároků na současné umělce.