GRAS - Garden Reunion Atelier Symposium

Srdečně vás zveme do zahrady Kafkárny - Centra pro umění a ekologii dne 9.6. od 15h, kde představíme výsledky sympozia GRAS.

GRAS - Garden Reunion Atelier Symposium
Vystaveny budou práce účastníků sympozia, kteří po dobu čtyř dnů žili a pracovali v zahradě s tématem "Za plotem".
Mimo účastníky sympozia jsme oslovili i místní umělce, kteří budou po celý den vystupovat.
GRAS sympozium je o zkoumání a vnímání prostředí zahrady jako divoké oázy v centru města - ráje. Zahrada a její komplexní ekosystém je něco, co můžeme reflektovat a z čeho se učit. Je zdrojem naší inspirace a skrze pozorování, se stane základem pro naše vyjádření.
 
Večeři, nápoje a občerstvení připraví pro vás připraví POLOTOVAR.
(Přineste si prosím hotovost).
 
Projekt je podporován Umprum & MŠMT
 
Artists:
Anna Fiedlerová
Anna Holínská
Hubert Švaříček
Nicolas Prokop
Šenay Kobak
Joshua Dyson
Johana Hnízdilová
Viktoria D’Agostino
Natálie Matějková
Agnes Sharp
Ida Zahradnik
Pauline Hosse-Hartmann
 
Performances:
Sára Märc
Timmi
Antonie Zichová a Františka Malasková
MMm
Herons vector
 
Lights:
Jakub Slanina
 
ENG:
We kindly invite you to the garden of Kafkarna - Centre for Arts and Ecology on the 9.6 from 15h where we present the outcome of the GRAS symposium.
 
On display there will be works from the participants of the symposium who have worked and lived in the garden for a period of four days on the topic “Behind the fence”.
In addition we invited local artists to perform throughout the day.
The GRAS symposium is about researching and absorbing the environment of the garden seen as a wild oasis in the city center, a paradise. The garden and its complex ecosystem is used to project in and to learn from. As a source of inspiration and place for observation the place becomes a nourishing ground for our expression.
Dinner, drinks and snacks will be prepared by POLOTOVAR.
Please bring cash.
 
The project is supported by Umprum & MŠMT
 
FACEBOOK EVENT:
https://www.facebook.com/events/953269025794280