Jana Chmelařová & Denisa Langrová: Raportáže z Lontu

Na platformě artyčok.tv právě vyšel nový, volně pojatý cyklus studujících Katedry volného umění – Denisy Langrové a Jany Chmelařové – nazvaný  Raportáže z Lontu 

Zabývají se zde tématem maskulinity, patriarchátu a nemainstreamového rapu. Na projektu se dále podíleli také doktorand KVU Jonáš Richter (autor zvuku) nebo například Kateřina Šípová (VU II)

Jana Chmelařová & Denisa Langrová: Raportáže z Lontu

„Cyklus Raportáže z Lontu se o teoretické struktury, definované socioložkou maskulinit Raewyn Connell - práci, moc, symbolizaci a katexi (emoční investici). Tyto motivy byly volně a nezávisle na gender přejaty, autorky si na jejich základě pokládaly výzkumné otázky a orientovaly se jimi i při dramaturgii a střihu. V projektu je důležitá fluidnost identity a nebinární rozdělení na ženský a mužský svět.“


odkaz: https://artycok.tv/cs/post/raportaze-z-lontu?fbclid=IwAR2wf6HluBLHm3Vxz3B2b9ZEHIZA27QfRMsBsRHHOmgA00L_exc9Gg7Ty8g

 

Zdroj: Artyčok.tv