STRATEGIE VEŘEJNÉHO PROSTORU A UMĚLECKÉ REALIZACE V NĚM (PŘÍKLADOVÁ STUDIE V HRADCI KRÁLOVÉ)

STRATEGIE VEŘEJNÉHO PROSTORU A UMĚLECKÉ REALIZACE V NĚM (PŘÍKLADOVÁ STUDIE V HRADCI KRÁLOVÉ)

Projektová stáž UMLAB/KVU - červen & říjen 2024

Stáž se uskuteční v červnu (28.-30.6.2024) a říjnu (10.-12.10.2024) ve městě Hradec Králové. Tématem je přístupnost veřejného prostou; studující se mohou přihlásit prostřednictvím ateliérové stáže na tomto odkaze do 24. 6. 2024.

 

 

 

 

Cílem průzkumu je vytvoření manuálu možností, jak k veřejnému prostoru města přistoupit.

Skici připravené do tištěné brožury mohou být realistický i utopistický charakter; musí ale zohledňovat konkrétní místa veřejného prostoru Hradce Králové a jeho využití.

Během října 2024 budou tyto nápady ve městě živě prezentovány tak, aby mohlo dojít k jejich reflexi místním obyvatelstvem a ideálně i k diskusi na možnostmi jejich realizace.

 

Studie veřejného prostoru, ohledání zadaných lokalit i obecných specifik Hradce Králové volně vychází z textu Accessibility in the Arts od umělkyně Carolyn Lazard, který se pokoušíme vyvést z interiéru “galerie”. Témata, která chceme ve veřejném prostoru Hradce Králové umělecky artikulovat, jsou z textu přímo odvozena:

• komunikační přístupnost & veřejný prostor

• chemická citlivost a kvalita ovzduší & veřejný prostor

• péče o děti, komunikace, souhlas & veřejný prostor

• potraviny, odpočinek, služby & veřejný prostor

• mobilita & veřejný prostor

 

JAK?

Vyplněním registračního formuláře (ZDE). Náklady spojené s projektem jsou hrazené školou a za absolvování stáže je určena kreditová dotace .

KDY?

První pilotní site visit proběhla v březnu 2024, při které se v rámci programu VU1 hledalo nastavení formátu projektu. Na to naváže další společná návštěva města v termínu 28. - 30. 6. 2024. Třetí a poslední výjezd se uskuteční v říjnu, ve dnech 10.-12.10.2024, kdy budou v Hradci také probíhat semináře a setkání s odbornictvem v říjnu 2024. V uvedený termín ale na místě především proběhne veřejná umělecká prezentace výstupu celého projektu. I tato účast je povinná v celé délce. Cestovné, ubytování a strava je pro účastnictví výjezdů v obou případech plně hrazena.

 

CO?

Výstupem stáže je soubor uměleckých intervencí / realizací / děl připravených ve formě tištěné brožury, která budou zohledňovat veřejný prostor Hradce Králové a jeho využití v kontextu tématu přístupnosti.

 

Díla budou vytvořena ve formě vizualizací nebo textového vyjádření v různě stanovených rozsazích a formách. Tyto výstupy jsou určeny pro prezentaci obyvatelstvu a zástupcům města s možným rozhodnutí o jejich fyzické realizaci (dalším postupu).

 

Předpokládáme, že na základě spolupráce v LS 2024 může vzniknou dočasná/trvalá realizace, konference nebo poznámky k hypotetické soutěži pro definovaná místa.

Stáž koordinují vyučující VU1 na Katedře volného umění Tereza Jindrová, Amalie Bulandrová, Dominik Lang.