ZÁŘIJOVÉ KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci celoživotního vzdělávání jsme pro veřejnost připravili už třetí sérii kurzů v našich dílnách. V září proběhne v Technologickém centru Mikulandská šest kurzů, které jsou nyní otevřeny pro přihlašování.

ZÁŘIJOVÉ KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Hlubotisk

  1. 18. září (pouze v pracovní dny vždy od 16:00 do 19:00)

Účastníci kurzu si sami zpracují hlubotiskové matrice suchou jehlu, čárovým leptem, akvatintem nebo měkkým krytem, dále samotný tisk a dokončovací zpracování grafických listů.

Sítotisk

  1. —14. září (pouze v pracovní dny vždy od 15:00 do 19:00)

Účastníci si pomocí techniky sítotisku vytvoří vlastní autorský grafický návrh, který  si následně ručně vytisknou.

Knihtisk

  1. —14. září (pouze v pracovní dny vždy od 15:00 do 19:00)

Kurz je zaměřen na tvorbu grafického listu technikou tisku z výšky. Je možné kombinovat linoryt a sazbu.

Ofsetový tisk

  1. —14. září (pouze v pracovní dny vždy od 15:00 do 19:00)

Účastníci vyzkouší tvorbu vlastního autorského plakátu nepřímým tiskem na ofsetovém tiskovém stroji Zetaconte.

Fotogrammetrie

  1. 14. září (vždy od 15:00 do 18:00)

Cílem kurzu je seznámit se s možností tvorby 3D modelů reálných objektů pomocí fotogrammetrie a jejich optimalizaci pro 3D tisk.

Knižní vazba

  1. 24. září 2023 (vždy od 10:00 do 15:00)

Kurz se zaměřuje na výuku následujících typů knižní vazby: harmoniková nebo třepetavá, motýlí nebo bubínková a kapsová.

Přihlašování

Více informací o jednotlivých kurzech a přihláškách najdete zde: https://www.umprum.cz/cs/web/pro-verejnost/kurzy-pro-verejnost

Kurz je pro zájemce zdarma.

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM kreativní a inovativní, NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022.