Galerie KVU

Galerie KVU volně navazuje na aktivity malého galerijního prostoru v ateliéru číslo 207 (2008-2019). Nový formát představuje oproti prezentaci malých monografických výstav platformu zastřešující všechny tvůrčí aktivity katedry prezentující se veřejnosti. Jde o soubor výstupu vycházející z potřeb jednotlivých ateliérů KVU ale současně je moderovaným formátem představující diskurz témat, zájmu a forem praxe všech studujících i vyučujících KVU. Zdůrazňuje tak potřebu současného umění sdílení uplatňováním pestrého souboru forem aktivit i mimo tradiční koncept výstavy. Hlavička Galerie KVU pomáhá navenek artikulovat provázaný celek katedry. Vybrané projekty jsou součástí výuky předmětu se stejným názvem.

 

V zimním semestru 2021 fungovala jako studentský produkční team pod vedením Kristýny Péčové a Slávy Sobotovičové, který se podílel na výstavě absolventů katedry pod názvem X-tá vlna, N-tá dávka. IG: Galerie KVU 

Od zimního semestru 2023 funguje jako umělecký týdeník studentů KVU ve spolupráci s Dominikem Gajarským. IG: Morning Alarm UMPRUM