Architektura I

Dům vytváří město a město nemůže existovat bez domů.
Je proto důležité hledat nejprve obecnější odpovědi, které se dotýkají celého urbanismu, a následně se zabývat samotnou stavbou. Celý ateliér má společně diskutovat o zadaném tématu a nalézt urbanistické řešení. Jít od celku k detailu. Hledat celkový smysl návrhu a konfrontovat ho s realitou.

Při práci v ateliéru je pro nás důležité umožnit každému studentovi jeho individuální rozvoj, ale za stejně důležitou považujeme i schopnost celé skupiny kooperovat na společném díle. Individuální projev studentů musí být v souladu s celou skupinou. Skupina musí respektovat individualitu.

Dům vytváří město a město nemůže být bez domů. Je proto důležité hledat nejprve obecnější odpovědi, které se dotýkají celého urbanismu, a následně se zabývat samotnou stavbou. Celý ateliér má společně diskutovat o zadaném tématu a nalézt urbanistické řešení. Jít od celku k detailu. Hledat celkový smysl návrhu a konfrontovat ho s realitou. Nevytváříme vzdušné zámky, můžeme sice navrhovat i vizionářské projekty, ale musí mít kořeny v reálné situaci.

Číst více...
KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
1. patro – místnost 105

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 235

VEDOUCÍ ATELIÉRU
prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka
jan.sepka@umprum.cz

ASISTENTKA ATELIÉRU
Ing. arch. Miroslava Gulbisová 
miroslava.gulbisova@umprum.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook