Architektura IV

Architekturu vnímáme především jako starost o místo, ve kterém žijeme. Tvorba architekta je pro nás týmovou, mezioborovou spoluprací. A4 je platformou pro otevřenou kritiku, konstruktivní reflexi a pro překročení vlastních stínů. Vzájemné ovlivňování a inspirace zúčastněných je hlavním hnacím motorem ateliéru. V kontextu s výše uvedeným se v A4 zabýváme úkoly, kterými se snažíme komentovat aktuální dění ve společnosti. Ateliér A4 iniciuje mezioborové spolupráce s ostatními ateliéry na škole a tím využít potenciál UMPRUM do maxima.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
1. patro budovy – místnost č. 103

VEDOUCÍ ATELIÉRU
Prof. Mgr. akad. arch. Roman Brychta
roman.brychta@umprum.cz

ASISTENTKY
Ing. arch. MgA. Markéta Mráčková
marketa.mrackova@umprum.cz

Ing. arch. MgA. Barbora Šimonová
barbora.simonova@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
čtvrtek od 9:00, jinak podle individuální domluvy
online konzultace: https://join.skype.com/jbSby6uDBLjr

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM
Portfolio domácích prací uchazeče by mělo především prezentovat uchazečův zájem o obor a „sondu“ do přemýšlení o místě, prostoru a schopnosti graficky, textem, obrazem… vyjádřit podstatu myšlenky. Přineste skicy, poznámky, texty, deníky, fotky, filmy či jiné záznamy vašich myšlenek, kterými nás překvapíte.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram / Vimeo

A4 TÉMATA 2011-2022