Průběh přijímacího řízení do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů v oblasti vzdělávání Umění

Přijímací řízení
12. 3. 2021

Průběh přijímacího řízení do BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH studijních programů v oblasti vzdělávání Umění

Přijímací řízení
12. 3. 2021

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro ak. rok 2020/21 do programů v oblasti vzdělávání Umění

Přijímací řízení
6. 3. 2021

Postupující uchazeči do 2. kola

Přijímací řízení
1. 3. 2021

Přijímací řízení 2021/22 - nahrávání portfolií

Přijímací řízení
28. 1. 2021

Bakalářské studium B8206, Katedra volného umění - postupující uchazeči do 2. kola, 2021/22

Přijímací řízení
18. 12. 2020

Navazující magisterské studium - postupující uchazeči do 2. kola, 2021/22

Přijímací řízení
18. 12. 2020

Výsledky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/21 - magisterské studium, Architektonická tvorba

Přijímací řízení
7. 7. 2020

Výsledky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/21 - navazující magisterského studium, Architektonická tvorba

Přijímací řízení
7. 7. 2020

Postupující uchazeči do 2. kola - Navazující magisterské studium, Architektonická tvorba

Přijímací řízení
30. 6. 2020

Postupující uchazeči do 2. kola - Magisterské studium, Architektonická tvorba

Přijímací řízení
30. 6. 2020

Postupující uchazeči do 2. kola - N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění

Přijímací řízení
17. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/21 - N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění

Přijímací řízení
17. 6. 2020

Informace k průběhu přijímacího řízení do MAGISTERSKÉHO studia Architektonická tvorba pro ak. rok 2020/21

Přijímací řízení
10. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení 2020/21 - doktorské studium

Přijímací řízení
10. 6. 2020

Informace k průběhu přijímacího řízení do NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO studia Architektonická tvorba pro ak. rok 2020/21

Přijímací řízení
26. 5. 2020

Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia pro ak. rok 2020/21

Přijímací řízení
13. 5. 2020

Informace k průběhu přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Teorie a dějiny výtvarných umění pro ak. rok 2020/21

Přijímací řízení
13. 5. 2020

Výsledky přijímacího řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Výtvarná umění - 2020/21

Přijímací řízení
12. 3. 2020

Organizace přijímacího řízení - informace pro uchazeče

Přijímací řízení
23. 1. 2020

Bakalářské studium B8206, Katedra volného umění - postupující uchazeči do 2. kola, 2020/21

Přijímací řízení
18. 12. 2019

Navazující magisterské studium N8206 - postupující uchazeči do 2. kola, 2020/21

Přijímací řízení
18. 12. 2019

Výsledky přijímacího řízení 2019/20 - doktorské studium

Přijímací řízení
31. 5. 2019

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - P8101 Teorie a dějiny výtvarných umění 2019/20

Přijímací řízení
29. 5. 2019