Výsledky přijímacího řízení 2021/22 - doktorské studium, Teorie a dějiny moderního a současného umění

Přijímací řízení
24. 8. 2021

Postupující uchazeči do 2. kola - doktorský studijní program Teorie a dějiny moderního a současného umění

Přijímací řízení
23. 8. 2021

Ateliér designu a digitálních technologií - informace pro postupující uchazeče

Přijímací řízení
19. 8. 2021

Přijímací řízení do Ateliéru designu a digitálních technologií - postupující uchazeči do 2. kola

Přijímací řízení
17. 8. 2021

Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Teorie a dějiny moderního a současného umění pro ak. rok 2021/22

Přijímací řízení
26. 7. 2021

Postupující uchazeči do 2. kola přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Výtvarná umění pro ak. rok 2021/22

Přijímací řízení
13. 5. 2021

Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Výtvarná umění pro ak. rok 2021/22

Přijímací řízení
7. 5. 2021

Výsledky přijímacího řízení do magisterského studijního programu, bakalářských, a navazujících magisterských studijních programů v oblasti vzdělávání Umění

Přijímací řízení
23. 4. 2021

Registrace uchazečů do 2. kola přijímacího řízení

Přijímací řízení
19. 3. 2021

Průběh přijímacího řízení do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů v oblasti vzdělávání Umění

Přijímací řízení
12. 3. 2021

Průběh přijímacího řízení do BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH studijních programů v oblasti vzdělávání Umění

Přijímací řízení
12. 3. 2021

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro ak. rok 2020/21 do programů v oblasti vzdělávání Umění

Přijímací řízení
6. 3. 2021

Postupující uchazeči do 2. kola

Přijímací řízení
1. 3. 2021

Přijímací řízení 2021/22 - nahrávání portfolií

Přijímací řízení
28. 1. 2021

Bakalářské studium B8206, Katedra volného umění - postupující uchazeči do 2. kola, 2021/22

Přijímací řízení
18. 12. 2020

Navazující magisterské studium - postupující uchazeči do 2. kola, 2021/22

Přijímací řízení
18. 12. 2020

Výsledky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/21 - magisterské studium, Architektonická tvorba

Přijímací řízení
7. 7. 2020

Výsledky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/21 - navazující magisterského studium, Architektonická tvorba

Přijímací řízení
7. 7. 2020

Postupující uchazeči do 2. kola - Navazující magisterské studium, Architektonická tvorba

Přijímací řízení
30. 6. 2020

Postupující uchazeči do 2. kola - Magisterské studium, Architektonická tvorba

Přijímací řízení
30. 6. 2020

Postupující uchazeči do 2. kola - N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění

Přijímací řízení
17. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/21 - N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění

Přijímací řízení
17. 6. 2020

Informace k průběhu přijímacího řízení do MAGISTERSKÉHO studia Architektonická tvorba pro ak. rok 2020/21

Přijímací řízení
10. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení 2020/21 - doktorské studium

Přijímací řízení
10. 6. 2020