Výroční výstava UMPRUM v UPM 

PŘETLAK

Událost: 26. 4. 2018 - 17. 6. 2018
Přednáška 

BAUGRUPPEN

Vytvořeno: 21. 5. 2018
Výstava studentů programu Erasmus+ 

ERASMUSEUM

Událost: 24. 5. 2018 - 3. 6. 2018
Přednáška 

Current Obsession a Marina Elenskaya

Událost: 17. 5. 2018
 

Informace k přijímacímu řízení 2018/19 do doktorského studia

P8206 - Výtvarná umění

V příloze naleznete harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia - program P8206 Výtvarná umění.

 

P8101 - Teorie a dějiny výtvarných umění

Přijímací řízení pro program Teorie a dějiny výtvarných umění je zahájeno 30. května 2018 v 9:00 v učebně č. 215, kdy uchazeči absolvují test z anglického / německého / francouzského jazyka.

31. května 2018 od 9:00 v místnosti č. 115 proběhnou osobní pohovory s uchazeči, kteří postoupili do 2. kola. Délka pohovoru je 30 minut, harmonogram pohovorů bude oznámen 30. května 2018 v odpoledních hodinách.

Vytvořeno: 16. 5. 2018
gratulujeme! 

Cena Josefa Krásy 2017 pro Hanu Buddeus

Vytvořeno: 16. 5. 2018
Výstava ve Švýcarsku 

Greetings from Prague

Událost: 3. 5. 2018 - 3. 7. 2018
DOCTOR HONORIS CAUSA 

UMPRUM udělila čestné doktoráty 6 významným osobnostem

Vytvořeno: 14. 5. 2018
Výstava Galerie NIKA 

Matěj Janský: Like My Pinstagram!

Událost: 18. 5. 2018 - 10. 6. 2018
Přednáška 

Tyler Coburn - Ergonomic Futures

Událost: 24. 5. 2018